Privacy Policy

 


Er zijn er niet veel die dit lezen, maar als je de tijd er voor wilt nemen, bijvoorbeeld omdat je privacy je dierbaar is, ga er dan maar eens lekker voor zitten. Want natuurlijk beseft Luminant dat privacy een groot goed is, dus nemen we dit serieus en houden we ons aan de wet én de intentie die achter die wet zit: we gaan zeer zorgvuldig met je gegevens om.

Mocht je ons willen vinden, Luminant is gevestigd aan Kromme Elleboog , 4201 BB te Gorinchem (Nederland) en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.luminant.nl
Kromme Elleboog 1
4201 BB Gorinchem
+31 6 51 458 864
Laat wel even weten als je langskomt, zou zonde zijn als we er net niet zijn.

Martijn Licht heeft heel veel rollen en functies binnen Luminant, maar 1 daarvan is die van Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via martijn@luminant.nl mocht je vragen of opmerkingen hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Luminant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– (Mogelijk) een bankrekening of KvK nummer.
– (Mogelijk) jouw bedrijfsnaam
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Als je nog geen 16 jaar bent: wat doe je hier? Wegwezen. Onze website en/of dienst is namelijk helemaal niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij je al op zeer jonge leeftijd wilt gaan ondernemen. Ook al denken wij bij Luminant dat je beter eerst je school kunt afmaken. Hoe dan ook: ben je nog geen 16 en bezoek je toch onze site, vraag dan eerst toestemming aan je ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je als ouder/voogd/toezichthouder er achter komt dat jouw pupil zonder jouw toestemming op onze site is geweest, en je vindt dat geen goed idee, neem dan contact met ons op via hallo@luminant.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Luminant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Luminant analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Luminant maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en neemt dus geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Luminant) tussen zit. Doen we dus niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Luminant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor jouw personalia (Je naam, geslacht, adresgegevens en indien bekend, je email-adres en telefoonnummer) hanteren we een bewaartermijn van 25 jaar. Dat klinkt lang, maar zo kan Luminant altijd contact zoeken met voormalige opdrachtgevers, netwerkpartners en andere zakelijke contacten. Heb je hier bezwaar tegen, laat het dan weten op hallo@luminant.nl. Oh ja, voor de duidelijkheid, dit zijn onze relatie-gegevens, en zullen dus nooit zonder jouw toestemming met anderen worden gedeeld.

Mogelijk beschikt Luminant ook nog over jouw bankgegevens. Bijvoorbeeld omdat er een ‘factuurrelatie” is ontstaan: jij hebt Luminant ooit ingehuurd of een training of workshop afgenomen. En ik heb je daarvoor een factuur gestuurd, of een automatische incasso in gang gezet. Ook deze gegevens bewaren we (om boekhoud-technische en/of fiscale redenen 10 jaar). Maar zullen nooit met anderen worden gedeeld.

Tot slot wordt er gebruik gemaakt van tracking cookies. Die slaan we zelf niet op, maar worden wel voor ons bewaard bij die partijen die ons in staat stellen om een goede, effectieve en gebruikersvriendelijke website te maken. Voor jou als bezoeker en voor Luminant als zakelijke entiteit. Verderop kun je daar meer over lezen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De klassieke zin luidt: “Luminant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting”. Onze interpretatie is: wij gaan een relatie aan, en die relatie is ons dierbaar. Dus zullen we binnen die relatie met elkaar bellen, mailen of op een andere manier contact met elkaar hebben. En het is niet de bedoeling dat daar iemand tussen komt… tenzij we daar vooraf toestemming voor hebben gevraagd. 1 uitzondering: de politie of een andere overheidsinstantie staat aan de deur met een dwangbevel en wij worden verplicht die informatie alsnog te overhandigen. Omdat zij denken / vinden dat jij je als een boef(je) hebt gedragen. Mocht deze interpretatie niet stroken met die van jou: mail naar hallo@luminant.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Luminant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Luminant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klik voor een toelichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luminant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@luminant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn van vier weken, op jouw verzoek .

Luminant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Luminant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@luminant.nl.